KTMHT’nın 1990 Yılı İkinci Yarısına İlişkin Faaliyetlerinin Genel Esasları

KTMHT’nın Kırım’ın Bahçesaray bölgesindeki Zalanköy’de 29 Nisan – 2 Mayıs 1990 tarihlerinde yapılan 6. Bütün Sovyetler Birliği çapındaki Genel Kurulu’na katılan delegeler, Kırım Tatarlarının Millî Meselesinin çözümü konusunda ve şu andaki durum hakkında birçok teklif ve dileklerde bulundular. Bu tekliflerin derlenip toplanması KTMHT Merkez Şurasına verildi. KTMHT Merkez Şurası, bu teklifleri teşkilat tüzüğü esasına göre ele alarak bu yılın gelecek aylarındaki faaliyet planının şu esaslardan oluşmasını kararlaştırdı.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 
Emel 179, Temmuz-Ağustos 1990. sayfa 6-9.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …