KTMHT M.Ş.’nın 7.Toplantısına Ait Enformasyon Bildirisi

Türkçeye Çev.: Cevdet TAHİROĞLU.

KTMHT Merkez Şurası’nın 7. olağan toplantısı Eski Kırım şehrinde 2-3 Haziran’da yapılmıştır. Bu toplantı geçen ay Zalanköy’de yapılan teşkilatın genel kurulunda gizli oyla seçilen M.Ş.’nın ilk toplantısı

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


Emel 179, Temmuz-Ağustos 1990. Sayfa 4-5

 

 

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …