Kurultay ve Kırım Parlamentosu

Yazar:

M. ALAÇ.

Rusya’da 1905 inkılabından ; sonra dahilî vaziyetin gittikçe karışması, Rus idarecilerinin içtimaî ve millî cereyanların karşısında mukavemet edemez hale gelmelerini intaç etmişti. Bilhassa Kadetlerden sonra iktidara gelmiş olan Kerenski zamanında Rus merkezi hükümetinin biraz daha zayıflamış olduğu göze çarpıyordu.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


 Emel Dergisi, Sayı:1,  Kasım 1960. Sf.7

TAVSİYELER

Tepreç 2021