The National Assembly of the Crimea

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi sayı: 1, Kasım 1960. Sayfa 10.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …