Lehistan Türkleri

Yazar:

RUSYA’DAKİ TÜRKLERİN MİLLÎ FAALİYETLERİNE LEHİSTAN TÜRKLERİNİN İŞTİRAKİ
 
Murat YAKUBOĞLU
 
Neşir hayatı otuz seneden fazla devam etmiş olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Tercüman” gazetesi bilhassa Çarlık Rusya hudutları içindeki Türklerin millî uyanışları yolunda büyük rol oynamıştır. Gaspıralı İsmail Bey’in geniş Türk dünyası ile ve bu meyanda Leh-Litvanya Türkleri ile yakın ilgisi neticesi büyük gelişmeler kaydetmiştir. Leh-Litvanya Türkleri Garp kültürü ile daha yakında” temas imkânları bulması hesabıyla diğer kardeşlerine nazaran yaşamakta bulundukları cemiyetin diğer fertleriyle birlikte gelişme imkânlarına sahip olmuşlardır.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

 

TAVSİYELER

EMEL KIRIM KÜLTÜR MERKEZİ için desteğinize ihtiyaç var

  Değerli üyelerimiz ve Emelci dostlarımız, Sizi Emel’in 90. yaşında sizi Emel Kırım Kültür Merkezi’ne …