Nogayların Kuzey-Batı Kafkasya’ya Yerleşmesi

Yazar:

Ali BARUT.

Doğuda Apşeron yarımadasından başlayıp, Kuzey-Batı istikametinde Taman yarımadasında son bulan yaklaşık 14.401 km. uzunluğundaki Kafkas sıradağları, Kafkasya’yı kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayırır. 1.440 km.1  uzunluğundaki bu mesafe sıradağların uzantı ve etekleri ile değerlendirildiğinde ortaya çıkan rakamdır. Asıl büyük yükseltiye sahip sıradağlar 1000 km. uzunluğunda olup, bünyesinde karların eksik olmadığı yedi adet 5000 metreyi aşan zirveleri bulundurmaktadır.

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.


Emel Dergisi , Sayı:225 Mart-Nisan 1998 ,Sf. 7

TAVSİYELER

Bülent Tanatar ATR Televizyonunda

Emel Dergimizin editörü, Emel Kırım Vakfı yönetim Kurulu üyesi, yazar, çevirmen Bülent Tanatar, 11 Ekim …