Okuyucularımıza

Okuyucularımıza

EMEL, siz okuyucularımıza, bu sayısı ile birlikte ÖZ YAYIN-EVİ’nin bastırdığı Raşit Aşkî Özkırım’ (Çorabatır) ın TURNAM adlı şiir buketini gönderiyor. Bu şiir demeti millî şairlerimizden Çorabatır’ın değerli evlâtları, İstanbul Postası gazetesi sahipleri muharrir Orhan Özkırım ile Çetin Aşkî Özkırım’ın EMEL okuyucularına bir armağanıdır.
 
EMEL, millî hamiyyet örneği olan Raşit Aşkî Özkırım’a, muhterem âilesine ve değerli evlâtlarına, bu çok kıymetli hediyelerinden dolayı candan teşekkür eder ve kendilerine uzun, mes’ut ve başarılı yıllar diler.
EMEL
 

 
Emel 27. Mart-Nisan 1965. Sayfa 1.

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …