QALMADI

QALMADI

Şakir SELİM.

“Qalmadı, başımda qopmadıq qıyamet qalmadı”
Âşık Umer
 
 
Ey göñül, bu âlem üzre iç adalet qalmadı,
Qalmadı, dostluq- aşnalıqqa ürmet qalmadı,
Qalmadı, devletimizde şan-u şevket qalmadı,
Qalmadı, baq, halqımızda Mamet-Ümmet qalmadı,
Qalmadı, Noman, Eşrefler kibi zade qalmadı,
Qalmadı, şiiriyetimizde seadet qalmadı.
Qalmadı, ketti suv kibi aqıp ömür, bilmedik,
Bilmedik, ğaflette ömür oldı kömür, bilmedik,
Bilmedik, yüz yıl olğanıñ Aşıq Umer, bilmedik,
Bilmedik, ğurbetlikten de yaman üner, bilmedik,
Bilmedik, biz çekmegen vahşiy eziyet qalmadı,
Qalmadı, bugün de bizge yahşı vaziyet qalmadı.
Qalmadı ne cami, ne din – ömrümiz qurban, bilmiş ol.
Bilmiş ol ki, Aşıq Umersiz halq viran, bilmiş ol.
Bilmiş ol, Aşıqnı oqup alem ayran, bilmiş ol.
Bilmiş ol, onıñ er satırı bizge ferman, bilmiş ol.
Bilmiş ol, aldanma Şakir, ğurbette ziynet qalmadı,
Qalmadı, Vetanıñ, tiliñ olmasa saña qıymet qalmadı.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …