QALMADI

Yazar:

QALMADI

Şakir SELİM.

“Qalmadı, başımda qopmadıq qıyamet qalmadı”
Âşık Umer
 
 
Ey göñül, bu âlem üzre iç adalet qalmadı,
Qalmadı, dostluq- aşnalıqqa ürmet qalmadı,
Qalmadı, devletimizde şan-u şevket qalmadı,
Qalmadı, baq, halqımızda Mamet-Ümmet qalmadı,
Qalmadı, Noman, Eşrefler kibi zade qalmadı,
Qalmadı, şiiriyetimizde seadet qalmadı.
Qalmadı, ketti suv kibi aqıp ömür, bilmedik,
Bilmedik, ğaflette ömür oldı kömür, bilmedik,
Bilmedik, yüz yıl olğanıñ Aşıq Umer, bilmedik,
Bilmedik, ğurbetlikten de yaman üner, bilmedik,
Bilmedik, biz çekmegen vahşiy eziyet qalmadı,
Qalmadı, bugün de bizge yahşı vaziyet qalmadı.
Qalmadı ne cami, ne din – ömrümiz qurban, bilmiş ol.
Bilmiş ol ki, Aşıq Umersiz halq viran, bilmiş ol.
Bilmiş ol, Aşıqnı oqup alem ayran, bilmiş ol.
Bilmiş ol, onıñ er satırı bizge ferman, bilmiş ol.
Bilmiş ol, aldanma Şakir, ğurbette ziynet qalmadı,
Qalmadı, Vetanıñ, tiliñ olmasa saña qıymet qalmadı.

TAVSİYELER

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN 7-8 MAYIS 2022 GENEL İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN 7-8 MAYIS 2022 GENEL İSTİŞARE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ Ankara,8 Mayıs 2022 …