Sovyetler Birliği’nde Kırım Türklerine Tanınan Bazı haklar

AF KARARNAMESİ
 
Eylül 1967 tarihinde SSCB (Yüksek Sovyet) Prezidyumu tarafından alınan ve Taşkent’te yayınlanan Kırım Türklerine mahsus (Lenin Bayrağı) gazetesinin 9 Eylül 1967 Cumartesi günlü ve 107 (1197) No. lu sayısında çıkan ve 5 Eylül 1967 Tarihinde Yüksek Sovyet Prezidyumu başkanı N. Podgorni’nin imzasını taşıyan bir kararname ile, 1944 yılında Stalin’in emri üzerine Kırım’dan Orta Asya’daki Türk ülkelerine ve diğer Sovyet bölgelerine sürgün edilme cezasına çarptırılmış bulunan Kırım Türklerinin bütün siyasî, medenî, sosyal ve kütürel hakları iade edilmiştir.
 

Abonelere özel

Bu kısımlara sadece abonelerimiz erişebilmektedir.
İçeriğe ulaşmak için giriş yapmalısınız.

 
* * *

Emel 47, Temmuz-Ağustos 1968. Sf.3
 

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …