TAPMACALAR

TAPMACALAR (*)


Hazırlayan: Nail AYTAR


1. İri kara ırılday,
Küçük kara miyavlay.
Kara karanı körse.
Kim tırmalap fısılday?
Cevap bere bilseniz.
Yazınız şu şiirday…(Mışık, Köpek)
2. Ayağı bar, başı bar,
Arkasında taşı bar …Kaplıbaka
3. Boynızı bar, ögüz değil.
Yuvası bar, kuş değil (Çıkçık balaban)
4. Bir kiçkene metiyçik,
İçindedir botiycik…(Yumurta, Çipçe)
5. Ayağı, közi mışıkka oşay,
Kündüz yuklay, gece yaşay(Miyavkuş)
6. Alaman ayak, altın tayak,
Cuvurup keten yalanayak (Tavşan)
7. Aşağıdan kelir kurtkaçık,
Ayaklan kıskaçık… (Papiy)
8. Aşağıdan kele pısa pısa,
Eki közü dombal kısa ….(Baka)
9. Acaip beyaz tarla.
Tabak tabak yayıla,
Yaz ola ve küz ola,
Ekinleri saçıla,
Saçka ninen cıyıla.
Tilim, tilim tutula,
Sıra ile koyulup,
Destelenip basıla,
Kapaklarnen basıla,
Kapaklarnen sıkıla,
Son sıranen sayıla.
Bu tilim, menim tilim,
Bu sıra, menim sırım,
Yazınnı bir ansa,
Ne tarla bu aytsa! (Kağıt, yazılar, sahifeler, kitap)

10. Bir kızım bar,
Üstünde kırk bin kolmegi bar.
Kenede teni açıla…(Tavuk)
11. Başı tarak, kuyrugı orak (Koraz)
12.Adı karaman, dostu odaman (Köpek)
L3. Onı eşitken coşa, eşitmegen coya (Yır)
14 Biz kibi kirer, fırça kibi bükülür,
Yuvarlatsan aşağı karpız gibi tıgırır (Kirpi)
15. Kış kele yasala
Küneş çıksa yok ola…. (Kar baba)
16. Bir kere koyula,
ömürlik kala (Ad)
17. Yarı sarı, yarı al, özü ise pek etli,
Üstü yünlü lezzetli,
Tereginden cıyıp al (Şeftali)
18. Bir kiçkene ambarçık
Kırmızı sırlı ola,
İçi tolu incicik,
Sıksan al şerbet .tola (Nar)
19. Bir anada yüz bala,
Episinin adı bir.
Küzde sepetke tola,
Sonki yeri sofradır (Üzüm)
20. Yer astında turalar.
Sıra sıra kazıklar
Suv bermesen vaktında
Bilin olur yazıklar (Havuç)
21. Aşağı bakıp ose, onu bilmegen köse (Sakal)
22. Eki kere doğam
Tüşünde tap, ey agam……. (Çipçe)
Agızı bar, aşamay Kulağı bar, eşitmey Ayağıbar,
adımlamay
içinde suv şaltıray (Semaver)
23. Tili yoktur, anlatabile (Kitap)
24. Yerde yatkan taş kordüm.
Tuzsuz pişken aş kordüm (Kabak)
26. Eti semiz, yağı yok
Terisi bar, canı yok (Çükündir)
27. Derya denizden ken, kuyudan teren,
Kuşlardan tez uça, atlardan tez çala….. (Fikir)
28. Bütün dünyanı keze, suv astına çökmey,
Ateşte de yanmay, yer tübünde çürümey (Akikat)

29. O em ağır, em yengil,
Onsız yaşayış olmay Közge korünmey kele,
Pelvannı yerge sere (Yuku)
30. Bazarda satılmay, çuvalga salınmay
Ondan tatlı şey dünyada olmay (Yuku)
31. Çaptım çaptım ozamadı
El attım tutamadım (Kolge)
32. Yazda kiyine, kışta soyuna (Terek)
33. Tos tomalak taş içi tolu aş (Ceviz)
34. Er kes bile onu, inedendir tonu (Kirpi)
35. Sıra sıra tisim çok
Aşamaga ağzım yok (Tarak)
36. Bütün ömür ot çaynay
Amma özü iç yutup toymay (Değirmen)
37. Er kimni baka aşata
Özü ise aç yata (Er)
38. Kanatsız uça kapını aça (El)
39. Yüz bine tane aydamak
Bellerinde bir kuşak (Kora)
40. Tos tomalak ay değil Sapsarı o may değil
Kuynklı sıçan değil (Şalgam)
41. Buğum buğum baglangan
Kimse çezip alamagan (Zincir)
42. Özü şingen suv değil
Ak olsa da kar değil.. (Süt)
43. Çapa artka em ögge
Tişlep böle ekige (Pıçkı)
44. Başımda kobeçiğim,
Burnumda eleçigim Kursağımda amam bar
Belimde bir elim bar (Çaydanlık)
45. Aka bere iç bitmey
Kete bere yol bitmey (Derya)
46. Közü yok körsete
Sözü yok ögrete (Kozlük)
47. Tögerek bir kuyum bar
Eki türlü suvu bar (Yımırta)
48. Taş kibi kattı,
Bal kibi tatlı (Şeker)
49. Özü çırçıplak yüre
Bütün dünyanı kiyindire (İne)
50. Çapa çapa tolmay,
Atnın peşinden kalmay (Saban)

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …