Kelly O’NEILL YAZILARI

Kelly O’Neill Harvard Üniversitesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi ve Davis Rusya ve Avrasya İncelemeleri Merkezi üyesidir. 2006 yılında Harvard’da tamamladığı doktora çalışmasında 1783-1853 yılları arasında Kırım Hanlığının Rus imparatorluğuyla bütünleşmesindeki yıkım ve biat süreçlerini inceledi.