BU AYLARDA TARİHİMİZDE NELER OLDU?

BU AYLARDA TARİHİMİZDE NELER OLDU?

 

5 Eylül 1967

Kırım Türklerinin Vatan Kırım’a dönebileceklerini suçsuz olduklarını bildiren kararname yayınlandı. Ka­rarnamede N. Podgornıy, M. Georgadze’nın imzaları vardı.

9 Eylül 1967 – Devlet Başkanlığının 1861-7 ve 1862-7 nolu Kırım Türklerinin affına ilişkin kararname Lenin Bayrağı ga­zetesinin 107 (1197) nolu sayısında yayınlandı.

11 Eylül 1914- Kırım Tatarlarının ve Dünya Türklüğünün en büyük şahsiyetlerinden İsmail Bey Gaspıralı Bahçesaray’da vefat etti ve bir gün sonra Mengli Giray Han türbesine yakın bir yerde defnedildi.

13 Eylül 1930- Kırımlı şair ve fikir adamı Hamdi Giraybay komünistlerce şehit edildi.

21-28 Eylül 1917- Kiev’de Federalist Milletler Kongresi toplandı. Bu kongreye Kırım’dan 2’si hanım olmak üzere 7 kişilik delegasyon katılarak Kırım’ı temsil ettiler.

11 Ekim 1918- Sülkieviç hükümetinin Ukrayna ile uzlaşma hatta fe­derasyon şeklinde birleşme teşebbüsleri sonucu Cafer Seydahmet hükümetten istifa etti. Bu istifa Kurultay’ın Milli idarenin ve o sıralarda Cafer Seydahmet’in yolbaşçılığında kurulmakta olan Kırım Türklerinin millî partisi “Millî Fırka”nın da hükümetten desteğini çekmesi manasına geliyordu.

14-15 Ekim 1917- İcra Komitesi tarafından 2. Kırım Müslümanları Mecli­sinin Akmescit’te toplanması organize edildi. Bütün Kırım’dan 20’si kadın olmak üzere 200 kişinin katıldığı bu kongrede ilk gün Bütün Rusya Kurucu Meclisi’ne Kırım Türklerinin vekillerinin seçimi ikinci günde “Kurultay”ın toplanması meselesi ele alındı.

18 Ekim 1917 – Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine tâbî Kırım Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edildi.

21 Ekim 1917 – Kırım Kurultayının toplanmasına oybirliğiyle ve Kırım Kurultay’ının Millî Kurultay olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildiği bir beyanname ile ilan edil­di. Kongre Kurultay seçimlerini 30 Kasım’da yapmayı ve Kurultayı 7 Aralık 1917 tarihinde açmayı karar­laştırdı.

TAVSİYELER

KIRIM VAKFI’NDA KIRIMOĞLU BİR HALKIN MÜCADELESİ KONFERANSI

Kırım Vakfı’nın “Tarih ve Kültür Konferansları” çerçevesinde Zafer Karatay ile düzenlediği “KIRIMOĞLU – Bir Halkın …