KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN, RUSYA ZİYARETİ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP

KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN, RUSYA ZİYARETİ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP

Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

25.09.2021, Ankara

 

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Aşağıda isimleri yazılı, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarını temsil eden sivil toplum kuruluşları adına zat-ı alinizi saygıyla selamlarız.

Bu açık mektup bu teşkilatlar tarafından, Rusya Federasyonu’na yapacağınız seyahat öncesinde Kırım Tatar halkının duygu ve düşüncelerini ifade etmek için hazırlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na yapmış olduğunuz hitabınız ve bu hitabınız sırasında Kırım meselesinde gösterdiğiniz hassasiyeti ifade etmeniz bizlere gurur vermiştir. Kırım ve Kırım Tatarlarının karşı karşıya kaldığı işgal, baskı ve zulme karşı devletimizin tutumunu bu kadar net ve son derece tereddütsüz bir şekilde ifade etmeniz sadece Türkiye’de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarına değil hem vatanları Kırım’da hem de dünyanın 15 değişik ülkesine dağılmış bir şekilde yaşayan milyonlarca Kırım Tatarına da büyük bir umut vermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Biz Kırım Tatarları her zaman çalışkan, dürüst ve devletine bağlı insanlar olduk. Devletimiz için beyin ve vücut enerjimizi harcamaktan mutluluk duyduk. Gerektiğinde bu büyük devletin yolunda tereddüt etmeden her türlü fedakarlığı yaptık ve gelecekte de yapmaktan geri durmayız.

Bizler tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ne demek olduğunun, bu devletin Türk ve İslâm Dünyası için, mazlumlar ve mazlum milletler için ve hatta tüm insanlık için temsil ettiği değerlerin idraki içerisinde bu mektubu kaleme alıyoruz.

1783 yılından beri Kırım’da işgalcilerin siyaseti hiç değişmemiştir. Bu siyasetin adı Kırım’ı “Müslümansızlaştırma, Tatarsızlaştırma” siyasetidir. 1783 senesinden itibaren halkımız Kırım’dan çıkmaya mecbur edilmiş, Kırım’da kalan bir avuç nüfusumuz ise 1944’te sürgün edilerek tamamen yok edilmek istenmiştir. İnsanlarımız, Ural Dağlarına, Orta Asya Çöllerine sürülmüş ve tam bir soykırım siyaseti ile karşı karşıya kalmıştır. Sürgün sırasında ve sürgünü takip eden 1 yıl içerisinde sürülen nüfusun yarısı hayatını kaybetmiştir. Halkımız bu şartlarda dahi boyun eğmemiş, Sovyet diktatoryasına karşı insanlığın gördüğü en onurlu direnişlerden birini göstermiştir.

Kırım Tatar halkı yok olmamış, onu yok etmek isteyenler ise tarihin tozlu sayfaları arasında yerlerini almışlardır. Halkımızın Kırım’a dönmek için hukuka, insan haklarına ve demokrasiye bağlı kalarak verdikleri mücadele, onlara bütün dünyada nam ve şeref kazandırmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı tekrar işgal etmesine kadar geçen 23 yıllık sürede, kültürümüzü ve medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırmak, Kırım’ı tekrar abad etmek birinci maksadımız olmuştur. Aynı zamanda Kırım’da millî ve bölgesel muhtar devletimizi kurmak için gösterdiğimiz çabalarımız da kesintisiz bir şekilde devam etmiştir.

1917’de Kırım ve Doğu Avrupa Müslümanları Müftüsü, 1. Kırım Tatar Millî Kurultayı Başkanı, Kırım Tatarlarının büyük yolbaşçısı, şehit Numan Çelebi Cihan yaptığı bir konuşmasında; Kırım’da yaşayan bütün halkları birer çiçeğe benzeterek hepsini bir araya getirip bu çiçeklerden bir buket oluşturarak Kırım’ı İsviçre gibi medeni ve kalkınmış bir ülke yapma isteğini dile getirmiştir. Yüz yıl sonra bizler bugün de bu emel için çalışıyoruz.

Bizler Rus halkının düşmanı değiliz. Rusya’nın asil ve onurlu insanlarına büyük saygı duyuyoruz. Rus veya başka etnik halklardan olup da halkımıza geçmişte ve bugün büyük destek veren Nobel Ödülü sahibi ve insan hakları savunucusu Andrey Saharov gibi onurlu insanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ancak, dünyanın en geniş yüzölçümüne sahip devleti durumundaki Rusya’nın işgalci, saldırgan ve asimilasyoncu siyasetini kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

Bölgemize barışın, huzurun, kalkınmanın, adalet ve demokrasinin gelmesi; halklar arasında dostluğun ve kardeşliğin güçlenmesi en büyük dileğimizdir. Bunu destekleyecek olan liderlerin ve siyasilerin insanlığın hafızasından silinmeyecek bir yere sahip olacaklarını düşünüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Bugün Kırım’da Kırım Tatarlarına karşı büyük bir baskı ve sindirme politikası uygulanmaktadır. Millî ve dinî kurumlarımız yok edilmek istenmektedir. Halkın millî yolbaşçılarının Kırım’a girişi engellenmekte, Kırım Tatarlarının özyönetim organları olan Kurultay ve Meclisleri yasaklanarak halkın tamamen demokratik yöntemlerle seçmiş olduğu önderleri tasviye edilmektedir. Son olarak genç liderlerimizden ve KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal bir grup arkadaşıyla birlikte hiçbir gerçek dayanağı olmayan suçlamalara maruz bırakılmış ardından da tutuklanmışlardır. Halkımız bu yolla sindirilmek istenmekte ve Kırım’dan göç etmeye zorlanmaktadır. Kırım, aslî unsurları olan Türklerden ve Müslümanlardan koparılmak istenmektedir. Türk-İslâm medeniyetinin en kırılgan parçası durumundaki Kırım Tatar medeniyeti ve halkımızın benliği elimizden zorla alınmaya çalışılmaktadır. Bu zalimlik karşısında var gücüyle direnen dostlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız ise kendilerine yapılacak her türlü yardımı yüreklerinde sönmeyen inanç ateşleriyle beklemektedir.

Rusya’ya yapacağınız seyahat öncesinde halkımız adına duygu ve düşüncelerimizi ileten açık mektubumuzu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

 Kırım Tatar Teşkilatları Platformu

 

Adana Kırım Türkleri Derneği
Çanakkale Kırım ve Romanya Tatarları Derneği
Düzce Kırım Derneği
Emel Dergisi
Emel Kırım Vakfı
Emiryakup Kırımlılar Derneği
Eskişehir Kırım Derneği 
Eskişehir Kırım Halk Bilimi Derneği
Etimesgut Kırım Derneği
İsmail Gaspıralı Kırım Eğitim ve Kültür Derneği
İzmir Kırım Derneği
Kırım Derneği Afyonkarahisar Şubesi
Kırım Derneği Aksaray Şubesi
Kırım Derneği Alaca Temsilciliği
Kırım Derneği Amasya Şubesi
Kırım Derneği Balıkesir Şubesi
Kırım Derneği Ballıkpınar Şubesi
Kırım Derneği Bandırma Şubesi
Kırım Derneği Bursa Şubesi
Kırım Derneği Ceyhan Şubesi
Kırım Derneği Çatalca Şubesi
Kırım Derneği Çiftlikköy Şubesi
Kırım Derneği Çorlu Şubesi
Kırım Derneği Edirne Şubesi
Kırım Derneği Gebze Şubesi
Kırım Derneği Genel Merkezi
Kırım Derneği İngiltere Temsilciliği
Kırım Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
Kırım Derneği İstanbul Şubesi
Kırım Derneği Kalecikkaya Temsilciliği
Kırım Derneği Keçiören Temsilciliği
Kırım Derneği Kırıkkale Şubesi
Kırım Derneği Kocaeli Şubesi
Kırım Derneği Konya Şubesi
Kırım Derneği Manavgat Şubesi
Kırım Derneği Mersin Şubesi
Kırım Derneği Nevşehir Temsilciliği
Kırım Derneği Norveç Temsilciliği
Kırım Derneği Ordu Temsilciliği
Kırım Derneği Polonya Temsilciliği
Kırım Derneği Romanya Temsilciliği
Kırım Derneği Sungurlu Şubesi
Kırım Derneği Tekirdağ Şubesi
Kırım Derneği Toydemir Şubesi
Kırım Derneği Ukrayna Temsilciliği
Kırım Derneği Yalova Çiftlikköy Şubesi
Kırım Derneği Yalova Subaşı Şubesi
Kırım Gelişim Vakfı
Kırım Gelişim Vakfı Afyonkarahisar Temsilciliği
Kırım Gelişim Vakfı Ankara Temsilciliği
Kırım Gelişim Vakfı Bursa Temsilciliği
Kırım Gelişim Vakfı Eskişehir Temsilciliği 
Kırım Gelişim Vakfı İstanbul Temsilciliği  
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
KTMM Türkiye Temsilcisi
Polatlı Kırım Derneği
Romanya,Dobruca, Kırım Göçmenleri Derneği
Sakarya Kırım Derneği
Şefika Gaspıralı Kadın İnisiyatifi
Tüm Tatar Türkleri Kültür Spor Kulübü Derneği
Yalova Kırım Derneği

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …