KIRIM TATARLARINI “KÖKLÜ HALK” OLARAK TANIYAN YASANIN TAM METNİ

1. Ukrayna, köklü millet olan Kırım Tatarlarının ve diğer ulusal azınlıkların kültürü, dili ve dininin korunması ve yaşatılmasını garanti eder.
2. Ukrayna devleti, kendi bağımsız ve egemenlik sınırları içinde, Kırım Tatar haklarının korunmasını ve yerine getirilmesini garanti eder.
3. Ukrayna, Kırım Tatar Millî Meclisi’ni ve Kırım Tatar Kurultayı’nı, Kırım Tatar milletinin yetkili üst organı olarak kabul eder.
4. Köklü millet haklarının, BM beyannamesine uygun olması için gereken süreç ve işlemlerin başlatılması amacıyla Ukrayna Parlamentosu Bakanlar Kurulu görevlidir.
5. Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nu, Kırım Tatarlarının Ukrayna’nın köklü halkı olduğuna dair düzenlemeleri hazırlamakla görevlendirir.
6. Ukrayna hükümeti, ilgili kanun ve dokümanları hazırlarken, Kırım Tatar Millî Meclisi’ne danışır. Birleşmiş Milletler ile Avrupa Güvenlik Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ile işbirliği yaparak bunların uluslararası hukuk kurallarına uygun olmasını sağlar.
7. Ukrayna yürütme organları ile Kırım Tatar Millî Meclisi arasında pratik işbirliği mekanizmaları hazırlanması için Ukrayna Parlamentosu Bakanlar Kurulu görevlidir.
8. Ukrayna, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Anayasaya aykırı olarak yapılan referandumdan sonra işgal bölgesindeki Ukrayna vatandaşı olan Ukrain, Rus, Kırım Tatar, Ermeni, Bulgar, Yunan, Karaim, Kırımçak ve diğer milletlerin siyasi ve sosyal hak ve özgürlüklerinin sınırlanması girişimlerini kınar.
9. İşbu kanun kabul edildiği günden itibaren geçerlilik kazanır.


* 20 Mart 2014 tarihinde Ukrayna Parlamentosu “Ukrayna Devleti içinde Kırım Tatarlarının haklarını garantileyen kanun”u kabul etti. Bu kararın Ukrainceden tercüme edilmiş metni (QHA) Kırım Haber Ajansı’ndan alınmıştır. Teşekkür ederiz (EMEL)

Emel 246/249. Sf.113.

TAVSİYELER

SAMSUN’DA SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM KONFERANSI

Samsun Türk Ocağı “Sürgünün 80 Yılında Kırım” Konferansı düzenliyor Samsun Türk Ocağı’nın Kırım Türklerinin vatanlarından …