KIRIM TATARLARININ İÇİNDE BULUNDUKLARI ENDİŞE VERİCİ DURUM ÜZERİNE İLGİLİ AKADEMİSYENLERİN BİLDİRİSİ

*

Kırım Tatarları, bir millet olarak yüzyıllar öncesine dayanan köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Kırım Tatarları’nın tarihi ve kültürü, gerek kökenleri itibariyle, gerekse 15. yüzyıl başlarında kurmuş oldukları Kırım Hanlığı nedeniyle, Doğu Avrupa, Avrasya ve Ortadoğu tarih ve kültürleriyle pek çok yönden bağlantılıdır. Biz, çalışma alanı bu bölgelerle ilgili olan ve aşağıda imzası bulunan akademisyenler olarak, Rusya Federasyonu’nun bölgeye müdahalesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan ilhakı karşısında, Kırım Tatarları’nın içinde bulundukları durumla ilgili endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
1) Rusların ve Ukraynalıların aksine, Kırım Tatarları’nın Kırım’dan başka vatanı yoktur. Rusya’nın 1774 yılında imzalayarak Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığına saygı duyacağının garantisini verdiği Küçük Kaynarca Antlaşması’na aykırı olarak, Kırım’ı 1783’te işgal etmesi ve Hanlığı ortadan kaldırmasından bu yana, Kırım Tatarları sistemli ve topyekûn bir baskının kurbanı olmuşlardır. 19. yüzyıl boyunca, Rus İmparatorluğu döneminde, birbiri ardına gelen etnik temizlik politikalarına ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına zorunlu göç ettirme uygulamalarına maruz kalmışlardır. 18 Mayıs 1944 tarihinde Kırım Tatar milletinin tamamı Orta Asya, Urallar ve Sibirya’ya sürgün edilmiştir. Bu topyekûn sürgün, bir soykırım eylemi teşkil etmektedir çünkü göç sırasında ve sonrasında sürgün edilenlerin yarıya yakını açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. Sürgünde hayatta kalmayı başaran Kırım Tatarları’nın çoğunun, evlatlarıyla birlikte büyük çile ve zorluklara göğüs gererek, anavatanlarına geri dönebilmeleri ancak 1991 yılında SSCB’nin dağılması ve Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının ardından mümkün olabilmiştir. Bugün burada yaşayan Kırım Tatarları’nın sayısı 300.000 civarındadır. St. Petersburg ve Moskova hâkimiyeti altında yaşanan, büyük bir ulusal travmaya yol açmış, felaketlerle dolu tarihi süreç nedeniyle, Kırım Tatarları’nın büyük çoğunluğu Ukrayna’ya sadık kalma ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakına karşı çıkma konusunda son derece kararlıdır.
2) 2014 yılında, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, gizli bir askeri operasyonla gerçekleştirilmiştir: bu operasyon dâhilinde 27 Şubat’ta bir darbe yapılmış ve Akmescit’te (Simferopol) yeni bir yerel hükümet kurulmuş, akabinde ilk başta özerkliğin genişletilmesi yönünde yapılacağı belirtilen bir referandum kararı, kısa süre sonra Kırım’ın Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmasını sağlamaya yönelik bir referandum ilanına dönüştürülmüştür. Bu referandum Ukrayna’nın ve Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin anayasalarına aykırıdır. Oylamaya sunulan seçeneklerden biri Rusya’ya katılmak, diğeri ise Ukrayna’dan fiili olarak ayrılmak olarak belirlenirken, mevcut durumun devamını tercih etmeye yönelik net bir seçenek dahi sunulmamıştır. Referandum, böylesine büyük önemi haiz bir halk oylamasında bulunması gereken bütün ilke ve normlara aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Öyle ki, Ukrayna’dan ayrılma tercihinin doğurabileceği sonuçların kamuoyunda serbest bir şekilde tartışılması imkânı dahi tanınmamıştır. Dahası, bu referandum, uluslararası tanınmış kurumlardan sertifikalı gözlemcilerin nezaretinde değil, maskeli Rus askerlerinin ve hiçbir yasal otoriteye bağlı olmayan silahlı yerel “savunma” gruplarının tehditkâr bakışları altında yapılmıştır. % 83’lük bir katılım oranının sağlandığını ve % 97 oranında “Rusya’ya katılma” oyunun çıktığını gösteren referandum sonucu açık bir aldatmacadır, çünkü Kırım Tatarları’nın neredeyse tamamı, Ukraynalı ve Rusların da büyük çoğunluğu oylamayı boykot etmiştir. Katılımın gerçekte % 30-50 aralığında olduğunu ve katılımcıların ancak yarısının ayrılmaktan yana oy kullandığını gösteren çok önemli bir kanıt bulunmaktadır Rusya’nın müdahalesinden kısa bir süre önce, iki saygın kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir kamuoyu yoklaması, Kırım nüfusunun en fazla % 41’inin Rusya’ya katılma lehinde tercih bildirdiğine dikkat çekmektedir. Her halükarda, oy verme işlemi normlara uygun bir şekilde yapılmadığı için, gerçek katılım oranını ve nihai sonucu belirlemek mümkün değildir. 16 Mart’taki hukuka aykırı referandumdan bir kaç gün sonra gerçekleşen ilhak, birçok antlaşma, sözleşme ve uluslararası hukuk kuralının ihlali anlamına gelmektedir.
3) Kırım Tatarları’nın milli parlamentosu, Qurultay, ve onun temsil ve icra organı olan Meclis, halkının iradesinin Ukrayna içinde kalma yönünde olduğunu yinelemekte ve Rusya’nın kontrolü ele geçirmesini kesin bir dille kınamaktadır. Mevcut durumda, Kırım Tatar halkı Rus vatandaşlığını kabul etme konusunda büyük baskı altındadır ve Rus vatandaşı olmayı reddetmek onlar için işlerini kaybetmek, emeklilik hakkı, eğitim hakkı ve diğer sosyal haklardan yoksun kalmak anlamına gelebilir. Günümüzde, çoğunluk tarafından otoriter bir devlet olarak kabul edilen Rusya’ya karşı besledikleri temel güvensizliğe ek olarak, Kırım Tatarları, temel hak ve özgürlüklerini kaybetme ve artan oranda insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalma riski altında bulunmaktadır. Ayrıca Kırım Tatarları, yeni rejimi reddetmeye devam ettikleri takdirde, daha büyük bir baskı, hatta şiddet ve başka bir toplu sürgün travmasıyla yüz yüze kalma korkusu yaşamaktadırlar. Bu endişeler, Avrupa Konseyi Parlamanterler Meclisi’nin (AKPM) yakın zamandaki kararlarından birinde de ifade edilmiştir. Mayıs ayı başlarında Kırım Tatarları’nın durumu insan hakları ihlalleri açısından hızla kötüleşmeye başladı. Rus yetkililer, Kırım Tatarları’nın lideri Mustafa Cemilev’in 5 yıl boyunca Kırım’a girişini yasakladı ve bu yasağa karşı yapılacak olan protestoların yasadışı radikal eylemler olarak görüleceğini, katılımcıların da ağır para cezalarına çarptırılacaklarını ilan etti. Kırım Başsavcısı, Meclis Başkanı Refat Çubarov’u “radikal” eylemleri örgütlemeye devam etmeleri halinde Meclis’in “kapatılacağı ve tasfiye edileceği” yönünde resmi olarak uyardı. Rus yetkililer, Kırım Tatarları’nın 18 Mayıs 2014 günü düzenlemek istedikleri sürgünün 70. yıldönümü anma etkinliklerini yasakladı. Son 22 yıldır her sene bu tarihte, yaklaşık 30-35 bin Kırım Tatarı ve diğer katılımcılar Kırım’ın başkenti Akmescit’in merkezi meydanında, bir araya gelerek sürgüne uğrayanları ve sürgünde hayatlarını kaybedenleri anıyorlardı. Bu kez, şehir merkezindeki geleneksel buluşmayı engellemek üzere on binlerce paramiliter polis Akmescit’e gönderildi. Saldırı helikopterleri Akmescit’in kenar semtlerinde ve Bahçesaray’da toplananları korkutma ve seslerini bastırma maksadıyla havada dolaştı. Tanınmış Kırım Tatar aktivistlerin evlerinde aramalar yapıldı, ayrıca Meclis Başkanı Çubarov da cezai takibatla tehdit edildi.
4) Uluslararası toplum, Rusya’nın Kırım’ı topraklarına katmasını kınamakta ve bu ilhakı meşru olarak tanımamaktadır (Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı 68/262, 27 Mart 2014 ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Karar 1988, 9 Nisan 2014).
5) Kırım Tatarları’nın seçilmiş parlamentosu olan Qurultay ve onun temsil ve icra organı olan Meclis,
 – Bu yasadışı işgali ve Kırım’ın ilhakını kınamakta ve Kırım’ın Rusya Federasyonu’nun bir parçası olarak tanınmasını reddetmektedir;
 – Kırım Tatarları’nın yerli halk statüsünün tanınmasını talep etmektedir;
– Ukrayna’nın bir parçası olarak kalması gereken Kırım’da, Kırım Tatarları’nın kendi kendini yönetme hakkının tanınmasını ve Kırım Tatar bölgesel-ulusal özerk yönetiminin kurulmasını talep etmektedir;
 – Kırım Tatarları’nın tam olarak rehabilitasyonunun ve haklarının iadesinin sağlanmasını ve halen eski Sovyet topraklarında sürgünde olanların geri dönebilmeleri için kaybettikleri mülklerinin ve manevi kayıplarının tazminini de içeren yardımların yapılmasını talep etmektedir.
Aşağıda imzası bulunan bizler tüm devlet, kurum, kuruluş ve bireyleri Kırım Tatarları’nın milli haklarının ve (kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik haklarını da içeren) insan haklarının korunmasına verdiğimiz desteğe katılmaya çağırıyor ve hal-i hazırda Kırım’ı gayr-i meşru bir şekilde işgal etmekte olan Rus otoriteleri bu hakların ihlali konusunda sorumlu tutuyoruz.
Yazarlar ve İmza Atanlar:
Çalışmaları Doğu Avrupa, Avrasya ya da Orta Doğu’yla ilgili olan bir bilim insanıysanız ve adınızı listeye eklemek istiyorsanız bağlı olduğunuz kurumun adıyla birlikte scholarsforqirim@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.
Yazarlar:
. İdil P. İzmirli, School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, ABD
. Victor Ostapchuk, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. András Riedlmayer, Aga Khan Program, Harvard University, ABD
. Maria Sonevytsky, Department of Music, Bard College, ABD
İmza Atanlar:
. Mohamed Abd El Hady, Faculty of Archaeology, Cairo Univ., Mısır
. Gábor Ágoston, Department of History, Georgetown University, ABD
. Şener Aktürk, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Koç Üniversitesi, Türkiye
. Mikhail Alexseev, Department of Political Science, San Diego State University, ABD
. Mark Andryczyk, Ukrainian Studies Program, Columbia Univ., ABD
. Walter G. Andrews, Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Washington, ABD
. Olga Andriewsky, Department of History, Trent University, Kanada
. Anne Applebaum, bağımsız bilim insanı, gazeteci ve yazar, Polonya ve ABD
. Dominique Arel, Chair of Ukrainian Studies, School of Political Studies, University of Ottawa, Kanada
. Nasrin Askari, Department of Asian Studies, University of British Co. lumbia, Kanada
. Alireza Asgharzadeh, Department of Sociology, York Univ., Kanada
. Filiz Tutku Aydın, bağımsız bilim insanı, Kanada
. Deniz Balgamış, Center for Turkish Studies, University of Wisconsin-Madison, ABD
. Eliot Bates, Music Department, Univ. of Birmingham, Birleşik Krallık
. Michael L. Bates, The American Numismatic Society, ABD
. Mark R. Beissinger, Department of Politics, Princeton Institute for International and Regional Studies, Princeton University, ABD
. Natalya Belitser, Pylyp Orlyk Institute for Democracy, Ukrayna
. Abderrahim Benhadda, Faculté des Lettres et des Sciences humaines-Rabat, Université Mohammed V-Agdal, Fas
. Karel Berkhoff, NIOD Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Hollanda
. Kemal Beydilli, Tarih Bölümü, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
. Anastasia Bezverkha, Mohyla School of Journalism, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” Ukrayna
. Svitlana Bilyayeva, Institute of Archaeology, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, Ukrayna
. Stephen Blank, American Foreign Policy Council, ABD
. Doug Blum, Department of Political Science, Providence College, ABD
. Andrea F. Bohlman, Department of Music, University of North Carolina, Chapel Hill, ABD
. Philip V. Bohlman, Department of Music, University of Chicago, ABD; Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, Almanya
. Günhan Börekçi, Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
. Viktor Brekhunenko, Institute of Archaeography and Source Studies, Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi, Ukrayna
. Laurence Broers, Centre for the Contemporary Central Asia and Caucasus, School of Oriental and African Studies, London University, Birleşik Krallık
. Giovanna Brogi Bercoff, Department of Linguistics, University of Milan, İtalya
. Wayles Browne, Department of Linguistics, Cornell University, ABD
. Amila Buturović, Department of Humanities, York University, Kanada
. Miquel Cabal-Guarro, Centre for Sociolinguistics and Communication, University of Barcelona, İspanya
. Matei Cazacu, Centre d’études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques, École des hautes études en sciences sociales, Fransa
. Murat Çemrek, Department of International Relations, Selçuk University, Türkiye; Eurasian Research Institute, Ahmet Yesevi University, Kazakistan
. Vitaly Chernetsky, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Kansas, ABD
. David Christian, Department of Modern History, Politics and International Relations, Macquarie University, Avustralya
. Anna Cienciala, Department of History, University of Kansas, ABD
. Hakkı Erdem Çıpa, Department of History, Univ. of Michigan, ABD
. Murat Çizakça, INCEIF-The Global Univ. of Islamic Finance, Malezya
. Ferenc Csirkés, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, ABD
. Andriy Danylenko, Department of Modern Languages and Cultures, Pace University, ABD
. Mehmet Darakcioglu, Independent scholar, ABD
. Tülün Değirmenci, Sanat Tarihi Bölümü, Pamukkale Univ., Türkiye
. Turgut Demirtepe, Institute for Security Studies, Türkiye
. Nadir Devlet, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
. Volodymyr Dibrova, Slavic Department, Harvard University, ABD
. Taras Dobko, Senior Vice-Rector, Ukrainian Catholic Univ., Ukrayna
. Fred M. Donner, Department of Near Eastern Languages and Civilizations, University of Chicago, ABD
. Iryna Driga, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukrayna
. Volodymyr Dubovyk, Director, Center for International Studies, Odesa I. Mechnikov National University, Ukrayna
. Marta Dyczok, Department of History and Political Science, University of Western Ontario, Kanada
. Mykola Dyedkov, Dean, Faculty of Humanities, Zaporizhzhya National Technical University, Ukrayna
. Süer Eker, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Başkent Üni., Türkiye
. Feridun M. Emecen, Dekan, Edebiyat Fakültesi; Tarih Bölümü, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
. Pınar Emiralioğlu, History Department, Sam Houston State University, ABD
. Özer Ergenç, Tarih Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Türkiye
. Julie Fedor, School of Historical and Philosophical Studies, The University of Melbourne, Australia
. Yaroslav Fedoruk, Institute of Archaeography and Source Studies, National Academy of Sciences of Ukraine
. Emine Fetvacı, Department of History of Art and Architecture, Boston University, ABD
. William Fierman, Department of Central Eurasian Studies, Indiana University, ABD
. Carter V. Findley, Department of History, The Ohio State Univ., ABD
. Peter Finke, Co-Director, Department of Social Anthropology and Cultural Studies, University of Zurich, İsviçre
. Caroline Finkel, School of History, Classics, and Archaeology, University of Edinburgh, İskoçya
. Rory Finnin, Department of Slavonic Studies; Director, Cambridge Ukrainian Studies, University of Cambridge, Birleşik Krallık
. Alan Fisher, Department of History, Michigan State University, ABD
. Cornell H. Fleischer, Department of History, Univ. of Chicago, ABD
. Michael S. Flier, Department of Linguistics; Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University, ABD
. Beatrice Forbes Manz, Department of History, Tufts University, ABD
. Lucyna Gebert, Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, University of Rome “La Sapienza,” İtalya
. Tasin Gemil, Institute of Turkology and Central Asian Studies, Babeș-Bolyai University, Romanya
. Mehmet Genç, Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
. Paul Goble, Institute of World Politics, ABD
. Peter B. Golden, Department of History, Rutgers University, ABD
. Glenda Goodman, Department of History, University of Southern California, ABD
. Dmitry Gorenburg, Editor, Problems of Post-Communism, Davis Center, Harvard University, ABD
. Andrea Graziosi, Italian National Agency for the Evaluation of Universities and Research, İtalya
. Gottfried Hagen, Department of Near Eastern Studies, University of Michigan, ABD
. Mark von Hagen, Department of History, Arizona State Univ., ABD
. Lubomyr Hajda, Ukrainian Research Institute, Harvard Univ., ABD
. William Hale, School of Oriental and African Studies, University of London, Birleşik Krallık
. Oleksander Halenko, Institute of History, National Academy of Sciences of Ukraine
. Randall Hansen, Director, Centre for European, Russian, and Eurasian Studies; Department of Political Science, University of Toronto, Kanada
. Jens Hanssen, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. Adriana Helbig, Department of Music, University of Pittsburgh, ABD
. Patricia Herlihy, Department of History, Brown University, ABD
. Dorothea Heuschert-Laage, Independent scholar, Almanya
. Colin Heywood, Maritime Historical Studies Centre, University of Hull, Birleşik Krallık
. Bill Hickman, Department of Near Eastern Studies, University of California, Berkeley, ABD
. Thomas Hilder, Center for World Music, University of Hildesheim, Almanya
. Renata Holod, History of Art Department; Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, ABD
. Mieste Hotopp-Riecke, Director, Institute for Caucasica, Tatarica and Turkestan Studies, Almanya
. Laura Hostetler, Chair, Department of History, University of Illinois at Chicago, ABD
. Alexandra Hrycak, Sociology Department, Reed College, ABD
. Yaroslav Hrytsak, Ukrainian Catholic University, Ukrayna
. Nygmet Ibadildin, Department of International Relations and Regional Studies, KIMEP University, Kazakistan
. Oleh S. Ilnytzkyj, Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Kanada
. Halil İnalcık, Bilkent Univ., Türkiye; University of Chicago, ABD
. Adrian Ivakhiv, Environmental Program; Rubenstein School of Environment and Natural Resources, University of Vermont, ABD
. John (Ivan) Jaworsky, Department of Political Science, University of Waterloo, Kanada
. Kerstin S. Jobst, Institut für Osteuropäische Geschichte, University of Vienna, Avusturya
. Juliet Johnson, Department of Political Science, McGill Univ., Kanada
. Turhan Kaçar, Tarih Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
. Cemal Kafadar, Department of History, Harvard University, ABD
. Andreas Kappeler, Institut für Osteuropäische Geschichte, University of Vienna, Avusturya
. Ahmet T. Karamustafa, Department of History; Roshan Center for Persian Studies; University of Maryland, ABD
. Osman Karatay, Türk Dünyası Araştırmaları Enst., Ege Üni., Türkiye
. Kemal H. Karpat, Department of History; Center for Turkish Studies, University of Wisconsin-Madison, ABD
. Dimitris Kastritsis, School of History, University of St Andrews, İskoçya / Birleşik Krallık
. Hasan Kayalı, Dept. of History, Univ. of California, San Diego, ABD
. Barbara Kellner-Heinkele, Institute of Turkology, Freie Universität Berlin/Free University Berlin, Almanya
. Lucy Kerner, Center For European and Eurasian Studies, UCLA International Institute, University of California, Los Angeles, ABD
. Olga Kesarchuk, Department of Political Science, Univ. of Toronto, Kanada
. Michael Khodarkovsky, Department of History, Loyola University of Chicago, ABD
. Ksenya Kiebuzinski, Petro Jacyk Central and East European Resource Centre and Slavic Resources Coordinator, University of Toronto Libraries, University of Toronto, Kanada
. Machiel Kiel, Research Center for Anatolian Civilizations, Koç Universitesi, Türkiye; University of Utrecht, Hollanda
. Hakan Kırımlı, Bilkent Universitesi, Ankara, Türkiye
. Dariusz Kołodziejczyk, Director, Institute of History, University of Warsaw; Institute of History, Polish Academy of Sciences, Polonya
. Katja Kolcio, Dance Department, Wesleyan University, ABD
. Natalie Kononenko, Kule Folkore Centre, University of Alberta, Kanada
. Bohdan Kordan, Department of Political Studies, University of Saskatchewan, Kanada
. Taras Koznarsky, Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto, Kanada
. Volodymyr Kravchenko, Director, Canadian Institute of Ukrainian Studies, Department of History and Classics, University of Alberta, Kanada
. Maryna Kravets, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. Natalia Królikowska, Institute of History, Univ. of Warsaw, Polonya
. Tomila Lankina, Department of International Relations, London School of Economics and Political Science, Birleşik Krallık
. Edward J. Lazzerini, Central Eurasian Studies Department, Indiana University, ABD
. Joo-Yup Lee, Bağımsız bilim insanı, Kore
. Joseph Tse-Hei Lee, Department of History, Pace University, ABD
. Gary Leiser, Independent scholar, ABD
. Lubomyr Luciuk, Department of Political Science, Royal Military College of Kanada
. Peter McMurray, Department of Music, Harvard University, ABD
. Paul Robert Magocsi, Department of History; Department of Political Science, University of Toronto, Kanada
. Tadeusz Majda, Faculty of Oriental Studies, Univ. of Warsaw, Polonya
. Philip Mansel, Institute of Historical Research, University of London; Royal Asiatic Society; Royal Historical Society, Birleşik Krallık
. Kimberly Marten, Department of Political Science, Barnard College; Deputy Director for Development, Harriman Institute, Columbia University, ABD
. Myroslav Marynovych, Vice-Rector, Ukrainian Catholic University, Ukrayna
. Rudi Matthee, Department of History, University of Delaware, ABD
. Mihai Maxim, Tarih Bölümü, Fatih Üniversitesi, Türkiye
. Ethan Menchinger, Fellow, Transregionale Studien-Berlin, Almanya
. Sarianna Metso, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. Junko Miyawaki-Okada, Independent scholar, Japonya
. Marina Mogilner, Department of History, University of Illinois at Chicago, ABD
. Michael Moser, Institute for Slavic Studies, Univ. of Vienna, Avusturya
. Alexander Motyl, Department of Political Science, Rutgers University-Newark, ABD
. Stephennie Mulder, Department of Art and Art History, The University of Texas at Austin, ABD
. Dmytro Myeshkov, Department of History, Univ. of Freiburg, Almanya
. Emily Neumeier, Department of the History of Art, University of Pennsylvania, ABD
. Nuray Ocaklı, Tarih Bölümü, Bilkent Universitesi, Türkiye
. Hidehiro Okada, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, Japonya
. Alexander Osipov, European Centre for Minority Issues, Almanya
. Huseyin Oylupinar, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Kanada; Inter-Ethnic and Cross-Cultural Relations Research Center, Dnipropetrovsk, Ukrayna
. Mehmet Öz, Tarih Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
. Altay Tayfun Özcan, Tarih Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
. Sezai Özçelik, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankırı Karatekin Universitesi, Türkiye
. Güner Özkan, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
. Yücel Öztürk, Osmanlı Tarihi Bölümü, Sakarya Universitesi, Türkiye
. Oxana Pachlovska, Dipartimento di Studi Europei, Americani ed Interculturali, University of Rome “La Sapienza,” İtalya
. Şevket Pamuk, Boğaziçi University, Türkiye
. Viorel Panaite, Department of History, University of Bucharest; Institute of South-East European Studies, Romanian Academy, Romanya
. Oya Pancaroğlu, Tarih Bölümü, Boğaziçi Universitesi, Türkiye
. Marko Pavlyshyn, Director, Mykola Zerov Centre for Ukrainian Studies, Monash University, Avustralya
. Andrew Peacock, School of History, Univ. of St. Andrews, B. Krallık
. Leslie P. Peirce, Department of History, New York University, ABD
. Zoe Petre, Faculty of History, University of Bucharest, Romanya
. Yohanan Petrovsky-Shtern, Department of History, Northwestern University, ABD
. Suzanne Pinckney Stetkevych, Department of Arabic and Islamic Studies, Georgetown University, ABD
. Serhii Plokhii, Director, Harvard Ukrainian Research Institute; Department of History, Harvard University, ABD
. Gennadi Pobereżny, Research Associate, Harvard Ukrainian Research Institute, ABD
. Maria Popova, Department of Political Science, McGill Univ., Kanada
. Natalia Pylypiuk, Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta, Kanada
. Nasser Rabbat, Aga Khan Program for Islamic Architecture, MIT, ABD
. Danylo Radivilov, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine
. Evgeni Radushev, Tarih Bölümü, Bilkent Universitesi, Türkiye
. Peter Reddaway, Elliot School of International Affairs, George Washington University, ABD
. Tanya Richardson, Department of Global Studies, Wilfrid Laurier University, Kanada
. William Jay Risch, Department of History, Georgia College, ABD
. Malte Rolf, Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, University of Bamberg, Almanya
. Robert Romanchuk, Department of Modern Languages, Florida State University, ABD
. András Róna-Tas, University of Szeged; Hungarian Academy of Sciences, Hungary
. Azade-Ayse Rorlich, Department of History, University of Southern California, ABD
. Leonid Rudnytzky, Central and Eastern European Studies, La Salle University, ABD
. Rochelle G. Ruthchild, Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, ABD
. Valery Rybalkin, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine
. Kahraman Şakul, Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi, Türkiye
. Özdem Sanberk, Başkan, USAK/ISRO (International Strategic Research Organisation), Türkiye
. Uli Schamiloglu, Department of Languages and Cultures of Asia, University of Wisconsin, ABD
. John Schoeberlein, Department of Anthropology, Nazarbayev Univ., Kazakistan
. Dittmar Schorkowitz, Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle/Saale, Almanya
. Martin Schulze Wessel, Chairman, German Historical Association; Historisches Seminar, Ludwig Maximilian University of Munich, Almanya
. Roman Serbyn, Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, Kanada
. Alla Serediak, Department of Local History, Ivan Franko National University of Lviv, Ukrayna
. Vildane Shabanova Alieva (Özkan), Sosyoloji Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
. Igor Shchupak, “Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies, Ukrayna
. Yuriy Shchurko, Theological Faculty, Ukrainian Catholic Univ,Ukrayna
. Oxana Shevel, Department of Political Science, Tufts University, ABD
. Sławomir Sierakowski, Institute of Advanced Studies in Warsaw, Polonya
. Amy Singer, Department of Middle Eastern and African History, Tel Aviv University, İsrail
. Timothy Snyder, Department of History, Yale University, ABD
. Bruna Soravia, Department of Political Science, Luiss University, İtalya
. Jeffrey B. Spurr, Aga Khan Program, Harvard University, ABD
. Myron O. Stachiw, Department of Art, Architecture, and Art History, University of Massachusetts-Amherst, ABD
. Jaroslav Stetkevych, Department of Near Eastern Languages Civilizations, University of Chicago, ABD
. Maria Subtelny, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. Emil Suciu, Independent scholar, Romanya
. Viktor Susak, Department of Sociology, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrayna
. Frank E. Sysyn, Director, Peter Jacyk Centre for Ukrainian Research Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Kanada
. Rein Taagepera, Department of Political Science, University of California, Irvine, ABD
. Baki Tezcan, Department of History, Univ. of California-Davis, ABD
. Stephan Theilig, Vice Director, Institute for Caucasica-, Tatarica- and Turkestan Studies, Almanya
. Ihor Todorov, Department of International Relations, Donetsk National University, Ukrayna
. Stefan Troebst, Global and European Studies Institute, Leipzig University, Almanya
. Mehmet Tütüncü, Research Centre for the Turkish and Arabic World, Hollanda
. Oksana Tyshchenko-Monastyrska, Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Ukraine
. Greta Uehling, Program in International and Comparative Studies, University of Michigan, ABD
. Andreas Umland, Department of Political Science, National University of “Kyiv-Mohyla Academy,” Ukrayna
. Michael Ursinus, Head, Department of Islamic Studies (Ottoman Studies), Heidelberg University, Almanya
. Stephen Velychenko, Research Fellow, Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto, Kanada
. Kris Wawrzyniak, Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto, Kanada
. Brian Williams, Department of History, University of Massachusetts-Dartmouth, ABD
. Gavin Williams, Department of Music, Cambridge Univ., B. Krallık
. Andrew Wilson, School of Slavonic and East European Studies, University College of London, Birleşik Krallık
. Oleh Wolowyna, Center for Slavic, Eurasian and East European Studies, University of North Carolina, Chapel Hill, ABD
. Carole Woodall, Department of History and Women’s and Ethnic Studies, University of Colorado-Colorado Springs, ABD
. Renée Worringer, Department of History, University of Guelph, Kanada
. Nur Yalman, Department of Anthropology, Harvard University, ABD
. Tatiana Yankelevich (Bonner), Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University, ABD
. Murat Yaşar, Department of History, SUNY Oswego, ABD
. Ali Yaycıoğlu, Department of History, Stanford University, ABD
. Sara Nur Yıldız, School of History, St. Andrews University, Birleşik Krallık; Orient Institut-Türkiye, Türkiye
. Fehmi Yılmaz, Tarih Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
. Ayşegül Yılmaz, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Boğaziçi Üniv., Türkiye
. Oleksandr Zheliba, Historical-Juridical Faculty, Nizhyn Gogol State University, Ukrayna
. Grażyna Zając, Department of Turkish Studies, Jagiellonian University, Polonya
. Slavoj Žižek, Director, Birkbeck Institute for the Humanities, University of London, UK; Institute of Sociology, University of Ljubljana, Slovenia
 
 
* 7 Eylül 2014 itibariyle çalışma alanı Doğu Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu olan 238 bilim insanı bu bildiriyi imzaladı. Bu bilim insanları 5 kıtayı ve 23 ülkeyi kapsıyor. Bütün devletleri, kurumları, örgütleri ve kişileri Kırım Tatarlarının ulusal ve insan haklarını desteklemeye ve Kırım’ın yasadışı işgalinde yer alan Rus yetkilileri bu hakların ihlalinden sorumlu tutmaya çağırıyor bildiri Kırım Tatarca, İngilizce, Rusça, Türkçe, Ukraince olmak üzere 5 dilde hazırlandı. Bkz. < https://scholarsforqirim.com/ >

Emel 246/249. Sf.98-112.

TAVSİYELER

KONYA KIRIM DERNEĞİMİZDE İLYAS ER KIRIM’DAN KONYA’YA GÖÇ KİTABINI İMZALADI

GENÇ TARİHÇİ İLYAS ER KONYA’DAN KIRIM’A GÖÇ ESERİNİ ANLATI VE İMZALADI Kırım Türkleri Kültür ve …