SENİÑ SEVGİNDEN

ŞAİR VE YAZARIMIZ ABLAZİZ VELİ 70 YAŞINDA*
SENİÑ SEVGİNDEN
Ablâziz VELİ
Dağlara, taşlara vurdum başımı
Deniz suyu ettim közüm yaşını.
İki sahile benzettim iki qaşını,
Zehire qattım yiyecek aşımı,
Hepisi, hepisi senin sevginden.
Nasip eylemedi seni aradan
Başım alıp gittim Qırım adadan,
Bağırdım qaç kere, qaçtıñ sedadan,
Ümüt gonceleri soldu ah aman,
Hepisi, hepisi seniñ sevginden.
Hayallar perişan, deli divane,
Gezerim men yalgız, kendin bir dane,
Dünyada közüm yok, düştüm bu ale,
Bunun sebepçisi sensin yegâne,
Hepisi, hepisi seniñ sevginden.
 
* Ablaziz Veli, 1939 yılında Kırım’ın Sudak Kasabasının Otuz köyünde dünyaya geldi. Beş yaşındayken ailesiyle birlikte Kırım’dan sürgün edilmiştir. İlkokul, lise ve üniversite eğitimini Özbekistan’da almıştır.
Parlak söz sahibi, usta bir gazeteci olan Ablaziz Veli, Kırım Tatar Türkçesi eserlerini Ukrain, Rus, Özbek ve Türk Dillerine tercüme etmiştir.
Ablaziz Veli, genç Kırımlı edebiyatçılar ile ortak kitaplar bastırarak, edebî icatlarına büyük katkıda bulunmaktadır. Onun birçok Kırım Tatar, Rus ve Ukrain yazarla müşterek çok sayıda eseri ve basılmış kitabı mevcuttur.
A. Veli, eserleriyle Türkiye, Ukrayna ve Kırım’da çok sayıda mükâfata layık görülmüştür. O, 2005 yılında Kırım Edebiyat Akademisi’nin akademisyeni olarak onurlandırıldı. 2008 yılında ise Kırım Tatarlarının en önemli edebiyat ödüllerinden olan Bekir Çobanzade mükâfatının sahibi olan Ablaziz Veli, Kırım Devlet Mühendislik-Pedagoji Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. (Dr. Leniyara Selimova)

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …