YENİ KİTAPLAR

 

Hazırlayan: Özgür KARAHAN

İdil – Ural ve Türkistan’da Fikir Hareketleri – Dinî Islahçılık ve Ceditçilik

Ahmet KANLIDERE

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021.

ISBN: 9786254080784

480 sf. 13,5 x 21 cm

Türkistan’ın entelektüel tarihi ve reform hareketleri konusunda önemli araştırmalarıyla uluslararası bir otorite kabul edilen Ahmet Kanlıdere, yıllara yayılan çalışmalarını yeni ulaştığı sonuçlarla sentezleyerek İdil- Ural’ın dinî uyanış ve modernleşme tarihine dair kapsamlı bir monografiyle bilgilerimizi güncelliyor. Kitap, Tatar edebiyatının doğuşu ve Ceditçilikten halkçı ve sosyalist düşüncelerin yükselişine, dil ve kimlik meselelerinden kadın haklarına, Rusya Müslümanlarının siyasi faaliyetlerinden Osmanlı Türkleriyle ilişkilerine, Türkistan ve Kazan’ın entelektüel birikiminin Osmanlı Türkiyesi’ndeki etki ve izdüşümlerinden yenilik hareketlerinin son kuşağının Sovyet siyasetiyle mücadelesine kadar çeşitlenen pek çok başlık altında Türk dünyasının fikir ve teceddüt tarihine muazzam bir ışık tutuyor.

 

 

 

Yolcu 1854 – Kırım Demir Misket

 

Cihangir AKŞİT

Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2020.

ISBN: 9786254491337

568 sf. 13,5 x 21 cm

İstanbul, 1854… Dünya savaşlarının atası sayılan Kırım Savaşı’nda, Sivastopol cephesi yolcusu iki zabit… şımarık ve “faide odaklı” yalı çocuğu Osman Efendi ile fedakâr, idealist ve reayadan Ertuğrul Efendi… Harbiye’den beri arkadaş olan bu iki mülazım ahlakları, hayatları ve kaygılarıyla da sanki iki ayrı dünyaya aittir. Ve bu dünyaların ortasında hem bir İngiliz yarbayın karısı olan Evelyn’e aşkları, hem üstlendikleri çetin vazife, hem de Batı’nın “hasta adamı” koskoca bir imparatorluk durmaktadır. Orduda “silah arkadaşlığı ruhu” ile “yükselme hırsı” çarpıştığında, ilişkiler ihtirasa ve acımasız rekabete mi dönüşecektir? Para arkadaşlığı, kahramanlığı, aşkı, hatta onuru satın almaya yeter mi? Ve savaşın kazananı varsa kaybedeni de yok mudur?

Savaş edebiyatımızın usta kalemi Cihangir Akşit, yerli ve yabancı arşivlerde yaptığı titiz çalışma ve gerçeklerden beslenen hayal gücüyle bu kez okurlarını, edebiyatımızda eksikliği hissedilen Kırım Savaşı’na götürüyor. Kırım-Demir Misket 1: Yolcu 1854, unutulmuş ruhların çığlığını bugüne taşıyan, günümüze gölgesi düşen geçmişin çelişkilerini irdeleyen ve tüm savaşları sorgulayarak barış özlemini dillendiren bir roman! (Tanıtım Bülteninden)

Sivastopol 1855 – Kırım Demir Misket

Cihangir AKŞİT

Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2021.

İstanbul, 2021

ISBN: 9786254052187

704 sf. 13,5 x 19,5 cm.

İstanbul-Varna-Sivastopol üçgeni, 1854-1855… Harbiye’den beri arkadaş olan, aynı kadına âşık, fakat ahlakları, kişilikleri ve muratlarıyla bambaşka dünyalara ait iki Osmanlı zabiti, yarım milyon askerin canına mal olan acımasız Kırım Savaşı’yla sınanıyor. Sadece şahsi “faide” düşünen, yükselme hırsı artık ihtirasa dönüşmüş şımarık yalı çocuğu Osman Efendi ile reayadan, fedakâr ve idealist Ertuğrul Efendi arasındaki hiç bitmeyen mesleki ve kişisel rekabet, ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor…
Ufukta yalnızca kan, barut ve feda olan günlerde, yokluk ve sahipsizlik, kadir kıymet bilmezlik içinde, orduda silah arkadaşlığı ruhu ile yükselme hırsı çarpıştığında insanlığa ne olur? Kim korkaktır, kim cesur? Gerçek madalya ete, kemiğe ve yüreğe nakşolurken savaşlar acaba kimin için?

Yolcu 1854’le başlayan İstanbul özlemli aşk, dostluk ve dönem hikâyesi, dünya savaşlarının atası sayılan, o unutulmuş Kırım Savaşı’nın nasıl bir “insanlık kıyımı” olduğunu gözler önüne seren Sivastopol 1855’le devam ediyor…

Savaş edebiyatımızın usta kalemi Cihangir Akşit, yerli ve yabancı arşivlerde yaptığı titiz araştırma ve gerçeklerden beslenen hayal gücüyle, Türk edebiyatında 166 yıldır layıkıyla konu edilmeyen Kırım Savaşı’nın bugüne kadar bu detayda kaleme alınmış tek ve en yetkin tasvirini duygu dolu ve nefes kesen bir anlatı eşliğinde sunuyor. (Tanıtım Bülteninden)

 

 

 

Türk Dünyası ve Göç – Vatandan Yeni Vatanlara

Kollektif

Küre Yayınları, İstanbul, 2021.

ISBN: 9786057646514

311 sf. 14x 23 cm.

Uzun yıllardır dış göç alan ülkemizde son yıllarda göç üzerine pek çok çalışma yapılmakta. Türkiye’deki göç literatürüne anlamlı bir katkı sunan bu kitap, Türk dünyasında göçün tanımlanması, farklı coğrafyalarda yaşanan zorluklar, diaspora, göç veren ve göç alan ülkelerle ilişkiler, göçmenlerin durumları, küresel ve bölgesel aktörlerin göçe etkileri, STK’ların buna yönelik çalışmaları ile ülkelerin göç ve göçmen politikaları gibi meseleleri tartışmaya açıyor.

Göçe dair yeni soru ve sorunların değerlendirilmesinde yol gösterici niteliğiyle Türk Dünyası ve Göç, söz konusu göçlerin sebepleri ve bunun göçmenlerin kimliklerini, yaşamlarını nasıl etkilediği gibi hususlarda kapsamlı bir başvuru kitabı.

Yazarlar:

Abdulvahap Kara, Abdülkadir Donuk, Ahat Andican, Alı Asker, Ayna Askeroğlu Arslan, Çağla Gül Yesevi, Hakan Kırımlı, Hilal Görgün, Nadir Devlet, Neriman E. Hacısalihoğlu, Ömer Kul, Salih Aynural, Tekin Tuncer, Timur Kocaoğlu.

 

Stalin’in Savaşı – İkinci Dünya Savaşı’nın Yeni Tarihi

Sean McMeekin

Kronik Kitap, İstanbul, 2021.

ISBN: 9786257631211

768 Sayfa, 13,5x21cm

 

Ödüllü tarihçi Sean McMeekin, ezber bozan bu yeni eserinde İkinci Dünya Savaşı’ndaki tetikleyici gücün Hitler değil Stalin olduğunu anlatıyor.

Sovyet, Amerikan ve Avrupa arşivlerinde yapılan iddialı bir araştırmanın ürünü olan Stalin’in Savaşı, savaşın merkezini Batı’dan Doğu’ya taşıyarak, İkinci Dünya Savaşı’na devrim niteliğinde bir bakış sunuyor. Hitler’in soykırım hırsı, küresel yıkımla sonuçlanan bu savaşın çıkmasına katkıda bulunmuş olabilir lâkin McMeekin, Batılı Güçler ile Nazi Almanyası’nın birbirine ağır darbeler vurarak güçten düşmeleri arzusuyla, 1939 Eylül’ünde Avrupa’da patlak veren harbin başlamasını Hitler’in değil Stalin’in arzu ettiğini öne sürüyor. Yazar, 1941-1945 yılları arasında devam eden Pasifik Savaşı’nın da, Stalin’in nihai hasmı olarak gördüğü kapitalist “Anglo-Sakson” güçleri ile Japonya arasında yıkıcı bir yıpratma harbine dönüşerek Sovyet liderinin bir diğer hedefini gerçekleştirdiğini aktarıyor.

McMeekin bu eserinde, ABD ve İngiltere’nin, Sovyetlerin tüm taleplerine neredeyse gözü kapalı yerine getirdikleri Ödünç Verme-Kiralama yardımı başta olmak üzere, âdeta kendi kuyularını kazan stratejik eylemlerle Sovyet Komünizmini nasıl kurtardıklarını da ele alıyor. Anglo-Amerikalılar tarafından temin edilen silahların, sanayi ve teknoloji transferlerinin, Kızıl Ordu’nun tükettiği gıdalar ile diğer ikmal maddelerinin Stalin’in savaş makinesinin işlevinde ne kadar can alıcı bir yeri olduğu da titizlikle inceleniyor.

Batılı Müttefiklerin bu yardımlarının, Berlin’den Pekin’e kadar Avrasya’nın çoğunu komünizm bayrağı altında fethetmek üzere Stalin’in ordularına nasıl destek olduğunu gösteriyor.

Stalin’in Savaşı, İkinci Dünya Savaşı’na çığır açıcı yeni bir çerçeveden bakarak, mevcut dünya düzenini anlamak isteyenlerin mutlaka değerlendirmeleri gereken bir perspektif sunuyor. (Tanıtım Bülteninden)

 

Stalin ve Turancılar

Sebahattin ŞİMŞİR

 

 

 

Post Yayınevi, İstanbul, 2021.

ISBN: 9786057682581

181 sayfa, 13,5×2,51cm

Sovyetler Birliği, 1930’lu yıllara gelindiğinde, tamamlandığı düşünülen istila hareketlerine karşı oluşabilecek tepkilere izin vermemek için, sözde suçlamalarla ve bahanelerle binlerce hatta milyonlarca insanı kurşuna dizilmek, sürgüne gönderilmek, hapis cezalarına çarptırılmakla karşı karşıya bırakmış; binlerce insanı düzmece mahkemelerde tek celselik yargılamayla hemen kurşuna dizdirmiştir. Yine sayıları binler, hatta yüzbinlerle ifade edilecek insanı da sürgüne göndermiş, hapse atmış, işlerine son vererek âdeta açlık ve ölüme terk etmiştir. Türk dünyasının binlerce aydını, ilim adamı, sanatkârı, devlet adamı da maalesef Stalin başlattığı bu kırgından nasibini almış; adeta Türklüğün ilim, kültür ve sanat damarlarını kurutma noktasına getirmiş, Türk’ün ve Türklüğün sesini susturmak istemiştir.

 Elinizdeki bu küçük çalışma bu dönemle ilgili başta Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna olmak üzere imkânlarımız ölçüsünde ulaştığımız kaynaklar yanında hâlâ Rusya Federasyonuna bağlı Dağıstan ve Tataristan’da yayınlanan kaynaklardan istifade edilerek Stalin döneminde yapılan kırgınlar ve kırgına maruz kalanların bir kısmı hakkında bilgiler vermektedir.

 

Sovyet Arşivlerine Göre Ahıskalı Türklerin Sürgünü

 

Nikolay F. BUGAY

Editör: Rasim Bayraktar

Berikan Yayınevi, Ankara, 2021.

ISBN: 9786257254700

252 sayfa, 14x21cm

I. Dünya Savaşı öncesi ve sürecinde J. Stalin’e ait kulak, repressia, ukaz kararlarıyla birçok insan grubu Türkistan bozkırına ve Sibirya’nın derin ormanlıklarında sürgün kamplarına mahkûm edilmişlerdir. Bu sürgün kamplarına her gruptan insan katılmıştır, bunlar; siyasi muhalifler, ideolojik hasımlar, şüpheli parti elemanları, suçlu bulunan ordu mensupları, kulaklar, itibardan düşmüş sınıfların mensupları, sadakatsizlik yapma olasılığı olduğu düşünülen kişiler, düşman kabul edilen etnik grup elemanları, tüm din adamları, hatta adı geçen kişilerin aile bireyleridir. Baskı, şiddet, zulüm eşliğinde yaşanan sürgünler ailelerin zihin ve duygu dünyasında derin yaralar açmıştır. Dünyanın farklı bölgelerine savrulan bu insanlar bugün yabancı, garip, öteki, sığınmacı, göçmen gibi değişik adlar almışlardır. Rusça’dan çevrilen Sovyet Arşivlerine Göre Ahıskalı Türklerin Sürgünü kitabı Stalinist yönetim biçiminin sonuçları hakkında bilgi verdiği gibi, Ahıska sürgününe ait temel belgeleri de içermektedir. Bu kitabın gerek Ahıska araştırmaları gerekse soğuk savaş dönemi araştırmalarını daha da ileri götüreceği düşünülmektedir.

 

Kırım Tatar Gelenek ve Görenekleri 

Hasan KIRIMER

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, 2021, Eskişehir

ISBN: 978-975-6881-28-6

144 sayfa, 20,2 x 28,2 cm.

 

Kırım Tatarları tarih boyunca maruz kaldıkları baskılar, sürgünler, göçler, yaşadıkları acılar ve  toplu ölümlere rağmen kadim zamanlardan beri taşıdıkları zengin kültürlerini yaşatmayı ve yüceltmeyi başarmışlardır.

Araştırmacı yazar Hasan Kırımer Eskişehir’de yaşayan Kırım Tatarlarını merkeze alarak Kırım Tatarlarının canlı gelenek ve göreneklerini derleyerek renkli bir kitapla okurlara sunuyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un katkılarıyla önemli bir kültür yayını neşredilmiş oldu.

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …