YENİ KİTAPLAR

İçerik sitemize henüz yüklenmedi. Emel Dergisi 281, Ekim-Kasım-Aralık 2022. Sayfa .

Hazırlayan: Özgür KARAHAN

Osmanlı Belgelerinde Kuzey Türklerinden Kırım, Nogay ve Kazan Tatarlarının Eskişehir Yerleşimleri

Doç. Dr. Volkan MARTTİN,

Erol CANARSLANLAR

NOBEL BİLİMSEL, 2022

ISBN: 9786254338021

564 sayfa, 16,5x24cm.

Elinizdeki bu eser, 2007 yılından bu günlere zorlu bir araştırma sürecinin ürünüdür.

Eskişehir’in yakın dönem tarihine bakıldığında göçlerin yadsınamaz bir etkisinin olduğu görülür. Bu göçlerin, küçük bir yerleşim yeri olan Eskişehir’i vilayet konumuna yükselttiği söylenebilir. Göçün etkisiyle kurulan dört yüze yüze yakın yerleşim noktasındaki insanların çalışmaları ve çabaları Eskişehir’in modern bir kente dönüşmesine olanak tanımıştır. Bunun tarihî kayıtlarla, arşiv belgeleriyle ortaya konulması oldukça meşakkatli bir iştir. Buradan hareketle Eskişehir’deki Tatar yerleşimleri çalışmanın birinci hedefi olmuş, binlerce belge arasından seçilen 228 adet Osmanlı vesikası basit transkripsiyonla okuyucuya sunulmuştur.

Kuzey Türklerinden Kırım, Kazan ve Nogay Tatarlarının Eskişehir’e gelişleri sırasında yaşadıkları, yerleşimlerin kurulmasında ve buralardaki hayatın idamesinde ortaya çıkan sorunlar Osmanlı belgelerinin dilinden okuyucuya sunulmuştur. Konunun daha iyi anlaşılması amacıyla kimi sözcüklerin anlamları köşeli parantez içinde verilmiş, yerleşime ilişkin açıklayıcı metinler kaleme alınmıştır.

Köyünü, mahallesinin kuruluş ve yerleşim öyküsünü merak edenlerin elinden düşürmeyeceği bu eseri emsallerinden ayıran en önemli özelliği, saha çalışmasında elde edilen nüfus kayıtlarını ve sözlü tarih çalışmalarını içerisinde barındırıyor olmasıdır. Bu bakımdan Eskişehir’in köy ve mahallelerine ilişkin arşivdeki binlerce belge arasından bulunup çıkarılan ve bir seçki şeklinde kullanıma sunulan tarihî kayıtların, bir bakıma yerelden genele değerlendirilebilecek verilerin, başta göç ve nüfus çalışmaları olmak üzere tarih, sosyoloji, yerel yönetimler, eğitim gibi birçok bilim alanında kullanılabilmesi bu eseri bir kat daha değerli kılmaktadır.

Yağlıbayat

Bir Kırım Tatar Muhacir Köyünde Yüzyıllık Değişim

Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU

Berikan Yayınları, Ankara, 2022.

ISBN: 9786257457606

272 sf. 16×24 cm.

18. yüzyıldan sonra bölgedeki Rus etkisi nedeniyle başlayan göç, sonraki dönemlerde artarak devam etmiş ve nihayetinde Kırımlıların daimî iskân mıntıkalarından biri de Anadolu olmuştur. Kırım yarımadasından ve Kıpçak Bozkırından ya Balkanlar ve Kafkasya üzerinden ya da Karadeniz’i aşarak deniz yoluyla Anadolu’ya gelmişlerdir. Türkçenin yarımadaya özgü diyalektlerini ve ağızlarını konuşuyorlardı. Çok iyi tarımcıydılar; hele ki buğdaydan çok iyi anlıyorlardı. Anadolu’da Eskişehir ile birlikte iklim ve üretim modelleri açısından Kırım’ın özellikle iç kısımlarıyla benzerlik gösteren Konya ili, homojen on dört Tatar kırsal yerleşkesini barındırmaktadır. Bu yerleşimlerden biri olan Yağlıbayat ise günümüzde Kırım Türkçesinin aktif olarak kullanıldığı az sayıda köyden biridir.

Kırım’da Tasavvuf  – Kırimizade ve Sırat-ı Müstakim Adlı Eseri

Müzekkir KIZILKAYA

Sonçağ Yayınları, 2022, İstanbul.

ISBN: 9786258227154

186 sf. 16×24 cm.

x

TAVSİYELER

KONYA KIRIM DERNEĞİMİZDE İLYAS ER KIRIM’DAN KONYA’YA GÖÇ KİTABINI İMZALADI

GENÇ TARİHÇİ İLYAS ER KONYA’DAN KIRIM’A GÖÇ ESERİNİ ANLATI VE İMZALADI Kırım Türkleri Kültür ve …