İşgalin Yedinci Yılında Kırım

İşgalin Yedinci Yılında Kırım

Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, UTESAV’ın düzenlediği 38. Haliç Buluşması programında Emel Kırım Vakfı Başkanı’mız Zafer Karatay 14 Şubat 2021 Pazar günü saat 20:00’de “İşgalin Yedinci Yılında Kırım” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

 

UTESAV Başkanı Mehmet Develioğlu selamlama konuşmasında Kuzey Irak’ta 13 vatandaşımızı katleden PKK ve uzantılarına lanet okudu. 

Zafer Karatay konuşmasının başında Kırım’ın coğrafi konumundan bahsederek Kırım’ın Karadeniz’in güneyinden çok daha önce Türkleşmiş bir bölge olduğunu belirtti. Sözlerine Hunlardan Cengiz’e gelene kadar o bölgedeki Türkleşmenin devam ettiğini, Altın Orda devletinin dağılmasından sonra 1441/42’de Hacı Giray tarafından Kırım Hanlığının kurulduğunu anlatarak Kırım’ın tarihini genel olarak özetledi.i.

Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay konuşmasında özetle şunlara değindi: “Kırım’ın sahillerindki Ceneviz kolonilerinin Denizden Gedik Ahmet paşa komutasındaki Osmanlı Devleti karadan Kırım Hanlığı askerlerince saldırılarak alındıktan sonra Kefe Osmanlı sancak beyliği oldu. Üç asır hüküm süren Kırım Hanlığı 1783 senesinde de Çarlık Rusya tarafından Kırım işgal edildi ve ortadan kaldırıldı. O dönemden itibaren Kırım halkı Dobruca’ya Anadolu’ya göç ettirilmek zorunda bırakıldı. Bu göçlerin en büyüğü 1853-56 Kırım savaşı sonrasında yaşandı. Bu savaşın sonuçları hem Osmanlı Devleti hem de Kırım için hazin oldu.

Eldeki verilere göre o dönemde Osmanlı ve İngiliz gemileriyle Anadolu’ya taşınan göçmenlerin sayısı 300.000 idi. (Sadece tespit edilen rakam.) Yine o yıllarda  Kırım Tatarı fikir adamı, eğitimci ve yazar İsmail Gaspıralı ortaya çıktı. Dünyanın her yerinde bilinen bir gazete olan Tercüman Gazetesini çıkardı, Usulü Cedid okullarını açtı. Bu yayınlar ve okullarla İslam dünyasındaki Türkleri uyandırmak için büyük çaba sarf etti. Onun uyandırdığı Kırım Türkleri Çarlık Rusya’nın zayıflamasıyla 1917’de Bağımsız Kırım Halk Cumhuriyetini ilan ettiler. Kurucuların başında rahmetli Noman Çelebi Cihan vardı. Akyar’da (Sivastopol)’de üstlenen Bolşevik Ruslara Kırım Tatarlarına saldırdı, Noman Çelebi Cihan 23 Şubat 1918’de şehit edildi ve naaşı Karadeniz’e atıldı

Kırım Hanlığı ortadan kaldırıldıktan sonra Ruslar hızla Karadeniz’in Batısından İstanbul önlerine kadar geldiler. Karadeniz’in doğusundan da İran sınırına kadar indi ve bilindiği gibi Doğu Anadolu’yu işgal etti hatta orta Anadolu’ya kadar dayandı. Bolşevik ihtilali olmasaydı belki de bu topraklar onların olacaktı.

Bolşevikler Lenin döneminde Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni kurdular. Bunu da Türk Müslümanların direnişini kırmak ve bakın sizlere haklar tanıyoruz demek için yaptılar. Sonuç olarak Çarlık Rusya’nın yapamadığını Bolşevikler yaptı. 1926’dan sonra Stalin Kırım Türklerine cehennemi yaşattı. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki konferanslar dizisinden biri de Yalta’da düzenlenmişti. Bu konferanstan sonra Kırım Türkleri 1944’te hayvan vagonlarına koyularak Orta Asya çöllerine sürüldüler. Sürme gerekçesi olarak Almanlarla işbirliği yaptıkları iftirasında bulundular. Kırım Türkleri tüm kötü şartlara rağmen bu duruma razı gelmeyecek 26 Haziran 1991 tarihinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu önderliğinde egemenliklerini ilan ettiler. Sonrasında Sovyetler dağılınca Kırım Ukrayna’nın bir parçası olarak kaldı.

Kırım son derece önemli bir askeri üstü. Kırım Türkleri haklarını Kırımoğlu önderliğinde adım adım almaya başladılar derken 27 Şubat 2014 gecesinde Putin Kırım’ı işgal etti. Başta ‘orada bizim askerimiz yok’ demişti ama bir sene sonra bu işgalde görev yapan tüm komutanlarına 27 Şubat madalyası taktı. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu buna şiddetle karşı çıktı ve Putin ile yaptığı görüşmede ona ‘Senden tek bir şey istiyorum askerlerini al ve çek git!’ dedi. Kırımoğlu’na neden bu kadar ısrarcı olduğu sorulduğunda ‘Biz 200 yıldan fazla süredir Rus işgali altında yaşıyoruz ve bunun ne demek olduğunu iyi biliyoruz.’ demişti.

1994 yılında Ukrayna ve Rusya bir anlaşma yaptı. Ukrayna elindeki nükleer başlıklı füzeyi Rusya’ya verdi, Rusya da bunun karşılığında Kırım’ın toprak bütünlüğünü tanımıştı. Ama anlaşmanın üzerinden 20 sene bile geçmeden Kırım’ı işgal etti.”

Rusya işgalini ve işgalci Rusyanın Kırımda işlediği insan hakları ihlallerini anlatan Zafer Karatay Kırım Türklerinin hala sürdürmekte olduğu insanca mücadelesinden galip çıkacağına olan inancının tam olduğunu dile getirerek Kırımoğlu’nun şu sözleriyle konuşmasını bitirdi. “Kırım işgali hukuksuzdur, Rusya bu topraklardan çekilmelidir. Kırım işgal edilebilir ama biz asla Türkiye’nin bir işgale uğramasını istemeyiz. Türkiye ne kadar güçlü olursa bizim de umutlarımız o kadar güçlü olacaktır.”

Programın tamamını Erdemli Hayat Youtube sayfasından izlemek için linke tıklayabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=S8XwtJW1K1s

 

 

 

TAVSİYELER

İSLÂM TOHLU”NUN YL TEZİ:KIRIMLI SÛFÎLER: TARİH ve LİTERATÜR

Kırım Tatarı gencimiz İslâm Tohlu, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Bilim Dalı …

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir