“Rusya Federasyonu Anayasasında Yapılacak Değişiklikler Hakkında”

TÜRKİYE’DEKİ KIRIM TATAR TEŞKİLATLARI PLATFORMU’NDAN
“Rusya Federasyonu Anayasasında Yapılacak Değişiklikler Hakkında”


Kırım Tatarları, tarihlerinden aldıkları tecrübe ile 27 Şubat 2014 yılında vatanları Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından hukuksuzca işgalini tanımadıklarını ve Rusya Federasyonunun egemenliğini asla kabul etmeyeceklerini bütün dünyaya ilan etmiştir.
Vatan’da yaşayan kardeşlerinin bu kararı dünyanın pek çok ülkesine dağılmış Kırım Tatar diasporası tarafından da kabul edilmiş ve işgale karşı insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalınarak mücadeleye başlamıştır.
Kırım Tatar halkının bu onurlu ve tüm dünya tarafından saygı ile karşılanan kararı, Kırım’ın ilk kez 1783 yılında Rusya tarafından işgalinden bu yana yaşadığı büyük acılar ve felâketlerden edinilen tecrübeye dayanmaktadır. Halkımız, iki asrı aşan bu işgal devirlerinden Rusya devletinin işgal altına aldığı topraklarda Rus olmayan diğer milletlere, halklara, etnik ve dinî unsurlara gerçekte hayat hakkı tanımadığını uğradığı sürgünler, katliamlar, baskı ve eritme siyasetleri sonucunda çok acı ve açık bir şekilde öğrenerek millî benliğine silinmez bir şekilde işlemiştir.


Kırım’ın işgalinden altı yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra Kremlin yönetiminin 1 Temmuz 2020 tarihinde son aşama olarak halkoylamasına sunacağı Rusya Federasyonu Anayasası’nda değişiklik tasarısı Kırım Tatarlarının Rus hegemonyasına direnmesinin ne denli doğru ve haklı bir karar ve eylem olduğunun ispatıdır.

Bugünden sonuçları belli olan sözde halkoylaması sonucunda Rusya Federasyonunun yürürlüğe girecek yeni anayasası ile “Rusya kanunları uluslararası sözleşmelerden üstün tutularak” esasen ne Rus halkının ne de Rus olmayan diğer halkların ve dahi Rusya Federasyonu ile ilişkili olan diğer devlet, kamu ve özel hukuk tüzelkişileri ve bireylerin hukukî güvencesi kalmayacak; gerek Rusya Federasyonu vatandaşı gerekse Rusya Federasyonu ile her türlü medenî, ticarî ve sair ilişkisi olan devletler dahil diğer ülke vatandaşı kamu ve özel kişi ve kuruluşların hak arama, adil yargılanma ve sair temel hak ve özgürlükleri Rus kanunlarının ve yargısının hüküm ve insafına bırakılmış olacaktır. Bu uluslararası hukuk düzeninin ve hususen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çok açık bir ihlalidir.
En az bunun kadar ve bizler için daha da önemlisi, anayasa değişiklik tasarısında yer alan “Rusya Federasyonu topraklarında, devlet kurucu halkın dili olan Rusça devlet dilidir.
Rus halkı devlet kurucu bir halk olduğu gibi, Rusya Federasyonunun ortak hukuka sahip halklarının çok milletli ittifakına dahildir.” düzenlemesidir. Gerek değişiklik tasarında yer alan başkaca hükümler, gerekse Rusya Federasyonunda özellikle anadil konusunda geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren kanunlarla birlikte değerlendirildiğinde bu madde esasen Rusya Federasyonunda yaşayan ve Rus olmayan bütün milletler, halklar, etnik ve dinî unsurların varlığına son verme amaçlı bir düzenlemedir. Rus olmayan halkların varlığını sürdürmeleri için gerekeli olan her türlü kamusal ve özel hizmet ve ihtiyacın karşılanmaması için dayanak olacak bu madde, uluslararası hukukun güvence altına almış olduğu milletlerin, yerli halklar ve etnik toplulukların hayat hakkını yok edecek niteliktedir. Bu, kuruluşu itibariyle bir Federasyon olan Rusya devletinin kendi kuruluş felsefesinden, federatif yapı mantığından ve sözleşmelerinden ayrılarak ırkçı bir devlet yapısına büründüğünün delilidir.
Kırım Tatar halkı Rusya egemenliğini asla kabul etmemiş ve etmeyecek bir halk olarak Kırım’da hukuk ve kanundışı olarak yapılacak bu sözde halkoylamasını boykot edecektir. Bu itibarla, Rusya Federasyonunda yaşayan bütün onurlu kardeş halkları kendi varlıklarına son verecek bu anayasa değişikliği halkoylamasını boykota; insan hakları, demokrasi, hukuk ve adalete saygılı Rus dostlarımızı da boykota katılmaya davet ediyoruz.


1-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi
2-Emel Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı
3-Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Vakfı
4-Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
5-Bursa Tüm Tatar Türkleri Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği
6-Çanakkale Kırım Tatarları Derneği
7-Etimesgut Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği
8-Polatlı Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
9-Sakarya Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği
10-Serik Tatarlar Kültür ve Dayanışma Derneği
11-Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma Derneği
12-Kırım Gelişim Vakfı
13- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Afyonkarahisar Şubesi
14- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Aksaray Şubesi
15- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Amasya Şubesi
16- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Balıkesir Şubesi
17- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bandırma Şubesi
18- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi
19- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ceyhan Şubesi
20- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çatalca Şubesi
21- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Çorlu Şubesi
22- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Edirne Şubesi
23- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gebze Şubesi
24- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gölbaşı-Ballıkpınar Şubesi
25- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gönen Şubesi
26- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi
27- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi
28- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kırıkkale Şubesi
29- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kocaeli Şubesi
30- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konya Şubesi
31- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manavgat Şubesi
32- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Mersin Şubesi
33- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Sungurlu Şubesi
34- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polatlı-Toydemir Şubesi
35- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesi
36- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Altınova Şubesi
37- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yalova-Çiftlikköy Şubesi
38- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Temsilciliği
39- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Nevşehir Temsilciliği
40- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kalecikkaya Temsilciliği
41- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Keçiören Temsilciliği
42- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ordu Temsilciliği
43- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İngiltere Temsilciliği
44- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Polonya Temsilciliği
45- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Romanya Temsilciliği
46- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ukrayna Temsilciliği
47- Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Norveç Temsilciliği
48-Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırmaları Derneği
49-Emiryakup Kırımlılar Derneği
50-İzmir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
51-Bağımsız İdil-Ural Hareketi Uluslararası Teşkilatı

TAVSİYELER

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİNDE SÜRGÜNÜN 80.YILINDA KIRIM ETKİNLİĞİ

İstanbul Medipol Üniversitesinde Sürgünün 80. Yılında Kırım Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi Türk Kültür Birliği Topluluğu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir